Kompozīcija – Skaņdarba radīšana un atskaņošana

Kompozīcija no angļu valodas (composition) ir mūzikas radīšanas māksla kur tiek izmantotas notis, atmiņa, harmonijas, dažādas skaņas un dažādi mūzikas instrumenti. Tas pamatā nozīmē to, kā tiek radīta mūzika ar visām šīs darbības izrietošajām sekām sākot no mūzikas melodijas izveidošanas līdz vārdu komponēšanai un arī dažādu versiju izveidošanai, lai varētu šo skaņdarbu noslīpēt un tālāk vai nu ierakstīt pa taisno kā gatavu skaņdarbu vai arī pierakstīt uz nošu lapas un radot skaņdarbu jeb muzikālo kompozīciju kuru pēc tam var spēlēt gan pats autors gan arī citi mākslinieki.

Dziesmu radīšanā parasti tiek izmantota nošu lapa klasisko dziesmu komponēšanā, bet modernā mūzika tiek veidotu vai nu ar datoru vai arī pa taisno uz mūzika instrumenta un šo skaņu vai nu atceroties vai arī ierakstot digitālajā vai analogajā diktofonā vēlākai atskaņošanai. Agrākos laikos, pirms modernajām tehnoloģijām mūzika tik pamatā radīta komponista galvā un pierakstīta uz papīra, bet pēc tam viņš pats vai arī kāds cits cilvēks diriģēja kori, kas tad arī radīja gatavo skaņdarbu.

Mūzikas komponēšanai, ja tā notiek uz nošu lapas ir jābūt ļoti precīzai bet pat tad, ja šis skaņdarbs tiek pareizi uzrakstīts, tas tomēr var tikt izpildīts dažādāk atkarībā no tā, kāds mākslinieks to izpilda. Tas ir tāpēc ka mūzika, kas ir bijusi iepriekš pierakstīta ar notīm nesēj izteikt vis informāciju par to, kā mākslinieks to ir iedomājies sākot no skaļuma līdz tempam, kā arī balss īpatnībām un mūzikas instrumentu īpatnībām. Un pat pats komponents vēlāk cenšoties reproducēt savu izveidoto skanējumu var to atskaņos mazliet savādāk, jo ne vienmēr ir iespējams tikai pēc notīm atcerēties tieši to, kā šis mākslas darbs bija domāts un tāpēc mūsdienu tehnoloģijas ar skaņas ierakstiem šai industrijai ir visai ievērojami palīdzējušas. Šī prasme, jeb iemaņas spēlēt no notīm kāda cita mākslas darbu tiek saukta par interpretāciju un pat pats komponists kad viņš pēc mākslas darba izveides to atspēlē tiek dēvēts par interpretatoru. Protams interpretācijā ir tikai noteikti mūzikas aspekti ar ko ir iespējams variēt, bet pamatā jau visas notis ir izveidotas un tas tad arī nosaka skaņdarba gaitu lielos vilcienos, bet tieši šīs mazās izmaiņas arī var radīt ļoti iespaidīgus efektus.

Mūzikas komponēšana var notikt gan viena cilvēka galvā gan vienatnē uz papīra, bet ir iespējams arī mūziku veidot grupās, kopā mēģinot atrast labāko skanējumu un tad to pierakstot vai uzreiz nospēlējot. Mūzika ar mūsdienu tehnoloģijām var tikt veidota arī tikai ar datora palīdzību atskaņojot dažādus mūzika instrumentus pēc savas sirds patikas un tādā veidā mūsdienu komponistiem ir ļoti lielas priekšrocības, ja salīdzinām viņus ar senatnes māksliniekiem!